Directorio

Home / Directorio • Prosecretario:
  Licda. Ann Jeanny Su Pereira Calvo
  (Terapia Respiratoria)
  prosecretario@ctcr.cr


 • Tesorería:
  Lic. Francisco Monge Román
  (Terapia Ocupacional)
  tesoreria@ctcr.cr


 • Vocalía:
  Msc. Franklin Heyden López (Terapia Respiratoria)
  (Terapia de Física) y
  Msc. Fernando Aguilar Sequeira
  (Audilogía)
  vocalia@ctcr.cr


 • Fiscal:
  Dr. Michael Alberto Matamoros Serrano
  (Terapia Física)
  fiscalia@ctcr.cr
 • Dirección de Comunicación:
  comunicacion@ctcr.cr
 • Asistente de Comunicación:
  gzamora@ctcr.cr